PLATFORMA „E – COOPERATION” jako kompleksowy system, jednocząc domeny inicjatyw klasterowych.
Umowa Wsparcie Nr. SPF/PL/2009/13/1.2

E-COOPERATION

Parsisiųsk Flash Grotuvą

Partnerzy Drzewni

img

Wzmocnienie istniejących i tworzenie nowych powiązań partnerskich pomiędzy przedsiębiorstwami obróbki drewna, organizacjami (instytucjami) wspierania przedsiębiorczości oraz zatrudnienia, w celu tworzenia przesłanek dla rozwoju regionalnego klastra drzewnego (Litwa).

Więcej informacji tutaj ...

Klaster Obróbki Metali

img

Integracja działających w obszarze przygranicznym przedsiębiorstwa branży metalowej - polskich i litewskich, wzmocnienie powiązań pomiędzy podmiotami gospodarczymi działającymi w dziedzinie obróbki metali poprzez intensyfikację działań na rzecz firm skupionych w Klastrze Obróbki Metali i przedsiębiorstwami obróbki metali na Litwie (Polska).

Więcej informacji tutaj ...

Centrum Konsultacyjne Przedsiębiorczości w Alytusie

img

Misją Centrum jest wspieranie i rozwój drobnej i średniej przedsiębiorczości poprzez organizowanie szkoleń biznesowych, udzielanie konsultacji i informacji, przygotowywanie i wcielanie w życie inicjatyw biznesowych, rozwijanie sieci współpracy na terenie regionu Alytus.

Więcej informacji tutaj ...

Centrum Promocji Podlasia

img

Stowarzyszenie na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego regionu północno-wschodniej Polski, inicjator i wykonawca wielu projektów o tematyce edukacyjnej, społecznej oraz przedsiębiorczości wspieranych ze środków Unii Europejskiej E. Partner i realizator projektów transgranicznych. Centrum Promocji Podlasia jest koordynatorem Klastra Obróbki Metali.

Więcej informacji tutaj ...

fgb     fgb

Svetainė sukurta įgyvendinant Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programą Lietuva-Polska 2007-2013, Smulkiųjų projektų fondo projektą „E-KOOPERACIJA - INOVACINIAI KLASTERIAI“,
paramos sutartis Nr. SPF/PL/2009/13/1.2, dalinai finansuojant Europos Sąjungai.